นโยบายการคืนเงิน
/นโยบายการคืนเงิน

  1. วอชเชอร์นี้ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. ในกรณีที่มีการใช้มูลค่าของวอชเชอร์จะไม่สามารถขอคืนหรือนำกลับมาใช้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  3. วอชเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. ไม่มีการออกใหม่หรือชำระเงินคืนสำหรับวอชเชอร์ที่สูญหายหรือเป็นโมฆะ
  5. ใช้ได้เฉพาะที่ เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน เท่านั้น
  6. วอชเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ในนามของบุคคลอื่นได้ ผู้ที่มาใช้สิทธิ์จะต้องมีชื่อเดียวกับที่ระบุในวอชเชอร์เท่านั้น